Pamg cang sukses

Terbaru

PENGOPERASIAN PETIKEMAS & DOKUMEN YANG MENGIKUTI

Iklan

Pengertian Import

 

 Pengertian Import

 

Berbagai pengertian impor dikemukakan seperti berikut:

“Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2001 : 427 ) impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.

Sedangkan menurut undang – undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.

 Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa impor adalah merupakan suatu kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri.

         A.   Pengertian Importir

“Importir adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, “importer adalah seseoramg atau badan usaha yang membawa barang dari luar negeri  ke suatu negara untuk diperdagangkan.”

Dengan kata lain importer adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan memasukkkan barang dari luar negeri kedalam negeri untuk diperdagangkan.

        B.   Dokumen – dokumen impor

Dokumen – dokumen impor yang dibutuhkan dalam proses impor adalah sebagai berikut:

 1. Surat Kuasa 

Surat Kuasa adalah surat yang diterbitkan oleh importer yang berisikan pemberian kuasa dari importer kepada  EMKL dalam hal mengurus dan menyelesaikan dokumen – dokumen impor di pelabuhan.

 1. Invoice 

Invoice adalah dokumen yang menerangkan tentang harga barang yang dilengkapi data – data : jenis barang, berat, volume, kualitas, nama eksportir / importer, nama kapal, Pelabuhan bongkar.

 1. Packing List

Packing List adalah dokumen yang menerangkan tentang jenis pembungkus, jenis barang dalam pembungkus, jumlah isi dalam bungkusan, berat, volume, dan lain – lain sehingga memudahkan dalam pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Bea Cukai ataupun pemeriksaan bila terjadi claim.

 1. Bill of lading 

Bill of lading adalah dokumen yang dibuat  perusahaan pelayaran yang merupakan surat berharga bagi pemilik barang, surat perjanjian antara pemilik barang dengan pengangkut, dan sebagai bukti kepemilikan barang yang ditukar dengan D/O di perusahaan pelayaran untuk mengeluarkan barang.

 1. Polis Insurance ( Polis Asuransi )

Polis Asuransi adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menerangkan bahwa barang yang diimpor telah diasuransikan.

 1. Pemberitahuan Impor Barang

Adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL yang merupakan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai mengenai barang – barang yang diimpor yang masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan keperedaran bebas.

        C.   Instansi – instansi terkait dalam impor

Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen impor selalu berhubungan dengan instansi – instansi pemerintah maupun swasta.

Adapun instansi – instansi tersebut antara lain:

 1. Perusahaan Pelayaran

Adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada usaha pelayaran yaitu menjual jasa angkutan laut bagi siapa saja yang membutuhkan dengan mengoperasikan kapal – kapal yang dimilikinya. 

 1. EMKL

Adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, yang melakukan usahanya pada kegiatan pengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut menerima / menyerahkan muatan yang diangkut melalui lautan, untuk diserahkan kepada / diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang.

     3. Bank Devisa

Adalah instansi pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam jasa perbankan nasional dan internasional.

      4. Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan arus lalu lintas barang yang keluar masuk daerah pabean dan pemungutan bea masuk.  

     5. PT. PELINDO

Adalah suatu instansi dibawah pengawasan Menteri Perhubungan yang berbentuk persero yang mengelola asset pelabuhan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa pelabuhan.

Aset itu meliputi : kolam pelabuhan, dermaga, gudang penempatan , dll.

     6. Administrator Pelabuhan ( ADPEL ) 

Adalah kepala organik  dilingkungan Departemen Perhubungan melaksanakan tugas pelabuhan dan mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha milik negara untuk kelancaran tugas kepelabuhan yang diusahakan badan usaha pelabuhan.   

     7. Perusahaan Asuransi  

Adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa asuransi untuk mengasuransikan barang – barang yang dikirim baik impor maupun ekspor.

     8. Perusahaan Pengangkutan

Adalah perusahaan yang menawarkan jasa dibidang angkutan darat.

     9. Perusahaan Depo Kontainer

Adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan lapangan penumpukan dan container kosong.

            D.   Prosedur penyelesaian dokumen impor

Prosedur penyelesaian dokumen impor secara garis besar dimulai dengan menerima dokumen – dokumen dari importer, menyerahkan original B/L dan membayar kewajiban biaya untuk pengambilan D/O di Pelayaran guna mengeluarkan barang.Mengisi PIB dengan data – data yang ada pada dokumen pelengkap pabean secara lengkap dan benar,selanjutnya mencetak PIB rangkap 3 untuk pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor di Bank, mentransfer data PIB secara on line ke Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai melalui PDE.

Selanjutnya membayar kewajiban biaya pelabuhan pada TPKS menggunakan lembar warkatdana ke bank yang ditunjuk,menyerahkan PLAB ke ADPEL sebagai pemberitahuan angkutan barang.Terakhir mengeluarkan barang dari kawasan pabean ke peredaran bebas apabila telah memperoleh SPPB dan prosedur dokumen lainnya telah memenuhi syarat.

             E.     Biaya – biaya yang timbul dalam kegiatan impor    

         1 .Biaya Pabean

            Biaya pabean meliputi Bea Masuk, Cukai dan PDRI.

        2. Biaya Pelayaran

Biaya di pelayaran meliputi :

  1. Biaya THC ( Terminal Handling Charge) yaitu biaya yang timbul atas penanganan muatan dipelabuhan muat ( Port of Loading).
  2. Biaya tebus D/O, Adm.D/O, dan Doc. Fee yaitu biaya yang dibebankan oleh Pelayaran atas pengambilan D/O.
 1.    Biaya Pelabuhan

Biaya pelabuhan meliputi biaya penumpukan dan lift on full, yang besarnya dapat dihitung

Masa I            : Hari pertama sampai ke lima dihitung satu hari besarnya sesuai tarif dasar.

Masa II           : Hari keenam sampai kesepuluh dihitung lima hari besarnya dua kali tarif dasar.

 1. Biaya Operasional

Biaya OPerasional adalah biaya – biaya yang dikeluarkan EMKL meliputi biaya angkutan darat, biaya empty container, dan biaya non kwitansi yang tetap dihitung dalam laporan keuangan.

PENGUJIAN STATIS ALAT ANGKUT PETI KEMAS

Pergerakan container

Stevedoring

            Adalah gerakan container dari palka kapal keatas chasis diatas dermaga dengan menggunakan gentry crane / port crane / ship crane atau kegiatan sebaliknya.Haulage

Adaiah kegiatan container dari lambung kapal ke CY atau ke Container Freight Station (CFS)  dengan menggunakan chasis dan head truck / trailer atau kegiatan sebaliknya,

Lift On

Adalah gerakan menaikkan container keatas chasis dengan menggunakan transtainer / top loader super stacker / forklift / crane. kegiatan ini dikerjakan di CY atau dilapangan CFS.

Lift Off

Adalah gerakan menurunkan container dari chasis dengan mnggunakan transtainer / top loader / super stacker / forklift / crane. kegiatan ini dikerjakan di CY atau dilapangan CFS.

Stripping

Adalah kegiatan mengosongkan atau mengeluarkan isi container dengan menggunakan tenaga buruh atau alat forklift.

Stuffing

Adalah kegiatan mengisi atau rnemasukkan barang kedalam container dengan menggunakan tenaga buruh atau alat forklift.

Angsur

Adalah gerakan memindahkan container di lapangan CFS dengan tidak menggunakan trailer, kegiatan angsur terjadi pada container CFS.

Relokasi

Adalahgerakan memindahkan container dalam suatu lapangan CY. Kegiatan relokasi adalah kegiatan yang terpaksa dilakukan untuk efisiensi lapangan, yang disebabkan karena pemilik barang tidak mengeluarkan containernya pada waktu yang telah ditentukan dalam dokumen. Untuk tidak memberatkan pemilik barang, kegiatan ini dilakukan dengan tidak menggunakan trailer.

 Lashing

Adalah   merupakan   bagian   dari   kegiatan   stevedoring, dikerjakan setelah semua container dimuat diatas kapal, agar kedudukan satu dengan yang lainnya tidak bergerak, maka harus dilashing

SID

SID – Kuat Kita Bersinar

 
Intro:A E D A
   A E D A E

A  E  D  A
Ku tatap dunia
A  E   D    A
Terasa perih luka di dada
A   E  D  A
Pertempuran manusia

A   E    D    A
Yang buta indahnya perbedaan
E
Oh indahnya..

A   E   D   A
Ku bisa engkaupun bisa
A    E   D    A
Melupakan kebencian yang ada
A  E  D   A
Bersama kita terluka
A   E   D    A
Bersama kita bisa tertawa
E
Dan tertawa..

Reff:
D    E    A      F#m
Ayo bangun dunia di dalam perbedaan
D    E     A     D-A
Jika satu tetap kuat kita bersinar
D    E    A      F#m
Harus percaya tak ada yang sempurna
D    E      A  
Dan dunia kembali tertawa

A   E   D   A
Bayangkan dan senyumlah
A   E   D    A
Mahkota emas tiada artinya
A  E   D   A
Ketika raja dan ratu
A   E    D    A
Memimpin dunia semua bersatu
E
Dan bersatu..

Reff:
D    E    A      F#m
Ayo bangun dunia di dalam perbedaan
D    E    A      D-A
Jika satu tetap kuat kita bersinar
D    E    A      F#m
Harus percaya tak ada yang sempurna
D     E     A 
Dan dunia kembali tertawa

D    E     A
Jabat erat tanganku kawan
D    E     A
Kau tak akan pernah sendiri
D    E       A     F#m
Hancurkan dendam dengan cinta di dada
D    E    
Untuk semua, manusia

Back intro
Back reff
 
intro:
          E          A                        A         F#m
          A          D          D
          E          E          E          A
          A          C#m          F#m
          E          A       D              E   
 
 
                         A                                                F#m
 desiran         angin      setata       nundunin         rasa      rindu
 
                                  D                                                                     E
 rikala      beli     bengong         pedidi      inget      ken     unduke       malu
 
                        A                                                      F#m
 di   panatai    lovina       gerudugan          ombake         dadi     saksi
 
                                    D                                                                                     E
 rikala      raga      ngadungan          tresna       ngucapang           sekancan          janji
 
              
 reff
 
                    A
 mebunga-bunga
 
                                     F#m                                                   D
 liang      bagia      kerasayang           adi    setata       menyarengin          beli
 
     E           A
  dini    mejanji
 
                          A       
  nanging       ne  jani
 
                              F#m                                        D
  adi    metilar     ngalahin       beli    pidan    ke   buin    lakar    mewali
 
      E          A  
  mai    ke  bali
           
                            Bm            D                                A           F#m
  pidan-pidan         buin    mewali      pidan    pidan     buin    metemu
 
                       Bm           E                   A
  dini    beli    setata     satya    ngantosang
 
                            Bm            D                                A           F#m
  pidan-pidan         buin    mewali      pidan    pidan     buin    metemu
 
                       Bm           E                   A
  dini    beli    setata     satya    ngantosang
 
               
 
  solo
 
          G          G       C          C       C
 
 
          D          G          G          C
 
 
          C          C          F          Fm          Bb
 
 
          D#          Bb          D#
 
 
          G#          G#m          Bb          D#          F#
 
 
          G#          B
 
 
         B          E
 
 
        
  reff
 
 
 

SID – Jika Kami Bersama

Intro : G G C D 2X

  G    D
Jika kami bersama
  C      D
Nyalakan tanda bahaya
  G     D
Jika kami berpesta
   C    D
Hening akan terpecah

  G     D
Aku dia dan mereka
   C      D
Memang gila memang beda
   G      D
Tak perlu berpura pura
   C     D
Memang begini adanya

F      D
Dan kami disini
F m        D
Akan terus bernyanyi

    G    D
Dan jika kami bersama
  C      D
Nyalakan tanda bahaya
   G     D
Music akan terhentak
  C     D
Anda akan tersentak

    G     D
Dan kami tau anda bosan
   C       D
Dijejali rasa yang sama
  G    D
Kami adalah kamu
  C    D   G
Muda beda dan berbahaya

G D C D
Lepaskan semua belenggu yang melingkari hidupmu
Berdiri tegak menantang disana garis depan
Aku berteriak lantang untuk jiwa yang hilang
Tuk mereka yang selalu kita singkirkan
Ketika tiada tempat lagi untuk berlari
Ketika tiada orang yang akan peduli
Aku dan dia selalu menunggumu disini
Tak akan skali lagi hyeeeee...
 
F       D
Dan kami disini
F        D
Akan terus bernyanyi

    G    D
Dan jika kami bersama
  C      D
Nyalakan tanda bahaya
   G     D
Music akan terhentak
  C     D
Anda akan tersentak

  G     D
Aku dia dan mereka
   C     D
Memang gila memang beda
  G    D
Aku adalah kamu
  C    D   G
Kita muda dan berbahaya

Yan Srikandi

Yan Srikandi – Desir Angin

Share on :
 
 
intro:
          E          A                        A         F#m
          A          D          D
          E          E          E          A
          A          C#m          F#m
          E          A       D              E   
 
 
                         A                                                F#m
 desiran         angin      setata       nundunin         rasa      rindu
 
                                  D                                                                     E
 rikala      beli     bengong         pedidi      inget      ken     unduke       malu
 
                        A                                                      F#m
 di   panatai    lovina       gerudugan          ombake         dadi     saksi
 
                                    D                                                                                     E
 rikala      raga      ngadungan          tresna       ngucapang           sekancan          janji
 
              
 reff
 
                    A
 mebunga-bunga
 
                                     F#m                                                   D
 liang      bagia      kerasayang           adi    setata       menyarengin          beli
 
     E           A
  dini    mejanji
 
                          A       
  nanging       ne  jani
 
                              F#m                                        D
  adi    metilar     ngalahin       beli    pidan    ke   buin    lakar    mewali
 
      E          A  
  mai    ke  bali
           
                            Bm            D                                A           F#m
  pidan-pidan         buin    mewali      pidan    pidan     buin    metemu
 
                       Bm           E                   A
  dini    beli    setata     satya    ngantosang
 
                            Bm            D                                A           F#m
  pidan-pidan         buin    mewali      pidan    pidan     buin    metemu
 
                       Bm           E                   A
  dini    beli    setata     satya    ngantosang
 
               
 
  solo
 
          G          G       C          C       C
 
 
          D          G          G          C
 
 
          C          C          F          Fm          Bb
 
 
          D#          Bb          D#
 
 
          G#          G#m          Bb          D#          F#
 
 
          G#          B
 
 
         B          E
 
 
        
  reff

Pitiek Band

Pitiek Band – Duman Idup


INTRO : C Em F G C Em F G

Ngude jelek nasib tyange…
C                               Am
Numitis hidup di gumine…
F                               G
Nasib sial setate nimpalin…
C                              Am
Uli cerik kanti kelih…
F                          G
Bridge:
Uli pidan tyang sing maan kasih sayang meme bapa…
F                               C

Uli pidan meme bapa setate miyegan…
F                              C

Jeg miyegan…
G
REFF:
Yen dadi ben tyang madingang gumine…
C                                   G

Yan dadi ben tyang memuter jarum jam…
Am                             Em
To nak mare keneh tyange…
F            G                           C  G
Yan ade ke anak ngadep hidup bagia…
C                                   G

Tyang sanggup meli diastun ulian meutang…
Am                             Em
To nak mare keneh tyange…
F            C                          G
(*)
Tyang iri nepukin anak…
C                               Am
Hidup rukun tentram bahagia…
F                               G
Jeg meimpas ajak hidup tyang…
C                               Am
Hidup setate meseselan…
F                          G

Nanoe Biroe

Nanoe Biroe – Anak Kost

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Anak Kost
Author : 
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro    : G Em (2X)

G                             Em
Di kamar cenik kuangken 3×3 meter
G                             Em
Ditu beli ngidem mengantiang semeng
             Am            
Joh ken rerame sing ngajak nyame
      G
Beli kapah kapah ngerasayang tresne
           Am
Kapah medaran ne jaan-jaan
      D
Sai-sai wareg ben mi instant

       G
Yen mula adi
           Em
Seken-seken tresna ken beli
    G                  Em
Gelahang je beli ape adane
       Am
Beli sing sugih pipis pas-pasan
         G
Ngirit ngenehang beban bulanan
       Am
Beli sing bagus sing sanget kedas
             D                            Am     D
Maklum ragan beli sing terawat

Reff :
              G
Beli tuah anak kos
                Em         E
Boye je panak bos
                  Am
Hidup in the kos sing dadi boros
                        G
Nyanan sing ngidang mayah kos
              Em    G                    Em             Bm
Mogi adi sing elek ngelah tunangan kos
                             Am
Kangguang metunangan gaya anak kos
         D                                          G
Memalam mingguan di muka kamar kos
                                   Em           C
Uuhhh… yeah.. yeah… eee…

Intro : Em C Am
         G Am D

       Am
Beli sing sugih pipis pas-pasan
         G
Ngirit ngenehang beban bulanan
       Am
Beli sing bagus sing sanget kedas
             D                             Am     D
Maklum ragan beli sing terawat

Back to Reff
  
          Em        Am
Muka kos
              G
Beli tauh anak kos
                Em
Boya je panak bos
                      G        Em
Beli tauh anak kos
                        G
Oohh…. oohh… ooo…
                      Em
Boya je panak bos
               G                  Em
Huooo…. hhooo…

Nanoe Biroe – Baduda Ngidamang Bulan

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Baduda Ngidamang Bulan
Author : Baduda
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/

G             C       G
Yen bandingin Beli uling segi goba
D
Beli kuang cocok nampingin adi
G            C      G
Yen bandingin Beli uling segi ekonomi
D           G
Beli sing pantes mesanding jak adi

G            C         G
Sing medaya Beli kadung jatuh hati
D
Sewai-wai ngayalin adi…
G           C        G
Sing medaya Beli kal ngengsapin adi
D        G
Edot Beline ngebekin gumi…

Chorus :
C
Terlanjur Beli ngelah rindu,
G
terlanjur ngelah teresna
Em  C          G
Terlanjur Beli ngidamang Adi…
C
Diastun ngelah tresna sujati
G
Beli harus tau diri
Am              D
Cenik harapan Beli ngelahang Adi…

Reff :
G      C     D           G
Beli i Baduda, baduda ngidamang bulan
G       C    D           G
Bulan joh baduur, baduda baten meguyang
G      C    D            G
Beli i Baduda, baduda ngidamang bulan
G          C    D            G
Bulan terang galang, baduda menyi uyak tai…

Melody…
(back to chorus, Reff 🙂

G      C       G        D
Beli i Baduda, sing kal memaksa bulan
G       C      G          D
Nanging i Baduda tetep semangat berjuang..

Nanoe Biroe – Bangsat Teroris

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Bangsat Teroris
Author : yy
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/

Em
Bangsat teroris… Bangsat teroris…
G F#
Bangsat teroris… Bangsat!!! 2X

Em
12 Oktober 2002
Di Legian Kuta liu anake mati
Ulian para teroris teka ke Bali
Mengkeb-mengkeb ia ngeledaki bom
Bum Duar!!!

C D
Tulit… tulit… tulit
Em
Munyin ambulane
C D
Nguing… nguing… nguing
Em
Polisine teka

E
Di subane para teroris mesel
Ngudiang mekelo sing matembak mati
Timpal-timpalne enu liu di Bali
Kuta Jimbaran bin dadi sasaran

Em F
Napike pelih iraga…
Em F
Dija pelih Bali iraga…

Nanoe Biroe – Boya Ja Superman

Tag : Chord Lagu Bali, Lirik, Kord, Nanoe Biroe, Boya Ja Superman
Author : Crew dewata
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro : G

*
    G                        Bm
Beli boya ja superman

                 C                                 D
Sane ngidang mlaib kilat ke tongos adine

          G                                Bm
Makeber ngoyor ke umah adine

          C                                  D
Rikala adi ngerasa rindu ken beli…

    C      A                G
Beli boya ja superman…

                  G              Bm
De bandingne ragan beli

               C                         D
Ngajak tunangan adi ne ipidan

                 G                     Bm
Sane ngidang ada di sisin adi

                  C                             D
Lemah peteng setata adi ngelahang

    C               D             G
Beli sing ngidang cara keto

Back to *

                G                 Bm
Boya ja beli sok jual mael

                C                              D
Nanging beli masih perlu matimpal

                      G                         Bm
Beli sing ngidang setata di sisin adi

           C                               D
Rikala adi ngrasa rindu ken beli

C      D            G
Batis beli kejokan

Intro:
Solo melodi
Back to * 2x

Nanoe Biroe – Generasi Beduda

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Generasi Beduda
Author : DD
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/

Em G A C Em
Mula awak tiange berag
G A C Em
Nanging tiang tusing nganggon drugs
G A C Em
Sampunang nuduh tiang generasi narkoba
G A C D Em
Jelek-jelek titiang enu nawang… aturan!!!

G A C Em
Mula goban tiange lusuh
G A C Em
Nanging tiang tusing demen memusuh
G A C Em
Sampunang nuduh tiang generasi perusuh
G A C D Em
Jelek-jelek titiang tusing demen mejaguran!!!

G A C D
Generasi baduda… Generasi anti narkoba
Em G A C D
Generasi baduda… Generasi sing majaguran

Em
Sing ade ne sok dueg, sing ade jagoan
Sing ade narkoba sing ade ne masiat!

Browse » Home » Lirik lan Kord » Nanoe Biroe – Gumi Tanpa Matan Ai

Nanoe Biroe – Gumi Tanpa Matan Ai

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Gumi Tanpa Matan Ai
Author : D Yana
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro    : G Em C D G

                      G
Minab mula saja seken
                                Em
Raos cinta memang gila
                                  C
Buduh paling ragan Beli
                               D
Dot setate di sisin Adi
                   G
Lemah peteng

                       G
Minab mula seken saja
                         Em
Raos cinta itu buta
                                        C
Sing ngerunguang ujan krebek
                                      D
Sing ngerambang leak barak
                        G
Yening demi Adi

Bridge :
                 C                D                   G
Minab tresnan Beli bas keliwat sujati
               C
Minab sayang Beli…
       D
Bas kaliwat.

Reff :
                  G
Sampunang ja Adi mangalin Beli
       Em
Beli sing nyidang idup tanpa Adi
         C
Sekadi gumi tanpa matan ai
       D                  G
Beli pasti kal mati

Solo : G Emm C D G
Back to Bridge :
Back to Reff :

                      G
Minab mula seken-seken
                             Em
Ada cinta berani mati
                             C
Awak Beli gelah Adi
                             D
Angkian Beli gisi Adi
                    G
Hidup Beli Adi

~eND~

Nanoe Biroe – I Luh Suba Mati

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Nanoe Biroe, I Luh Suba Mati
Author : YY
Credit : https://desuarjana.wordpress.com/

    C                        Em
Bes amonto ban beli nyayangin i luh
          F                     G
Lemah peteng beli  i luh ne ngelahang
          C                               Em
Nanging jani i luh megatin tresna kapining beli
          F                                G
Ulian ragan i luhe maan nak muani ne sugihan…

*
Am               Em
Sebet bayun beline…
          F                      G                        C
Ningehang i luh ngorang selamat tinggal
Am            Em
Sakit hatin beline…
F                                 G
Buduh ragan beli jagi ngengsapang i luh…

Reff :


C           E/B    Em            F
Anggap beli i luh suba mati
G
Sing ada di gumine…
C           E/B    Em            F
Anggap beli i luh sube ngalin
G
Sing enu di gumine…

Intro : C Em F G 4x
Solo melodi
Back to *
Back to Reff 2x

C        E/B     Em            F
I luuuhhhh… i luh suba mati
G
Sing ada di gumine…
C        E/B     Em                F
I luuuhhhh… i luh sube ngalin
G
Sing enu di gumine…
       C                         Em
Bes amonto ban beli nyayangin i luh
          F                      G
Lemah peteng beli  i luh ne ngelahang

Nanoe Biroe – Jantung Ati
Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Jantung Ati
Author : Crew dewata mess
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/

*    A             E                     F#                  E
Adi jantung ati dingehang jani Beli magending
                      D                      C#m
Gendingan niki buah hatin beli
                      D                      E
Tresnan Beli jak ragan Adi…
     A               E                        F                         E
Dini di hatin Beli, kadung metulis beli sayang Adi
                  D                           C#m
Ten sida Beli ngengsapang Adi
                 D                        E
Tresnan Beline nganti mati…

Reff :
              A                 E
Krana Adi tresna sujati Beli
             F#                              E
Tuah Adi ne banget sayangang Beli
             D                        C#m
De ja Adi sengsaya ken ragan Beli
              D                           E
Ragan Adi jantung hatin Beli… 2X

Back to *

Nanana… nanana… nanana… jadi melodi

Intro : A E F# E 2X
Solo melodi
Back to * 2x
Back to Reff: 2x

                            A               E                            F                     E
Di.. di.. di.. di.. dini di hatin Beli, kadung metulis beli sayang Adi
                  D                          C#m
Ten sida Beli ngengsapang Adi

Nanoe Biroe – Matan I Luhe Mobil

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Matan I Luhe Mobil
Author : Original Cassette
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com
Intro : C F G F

C           F                   G                F               C
Sebilang pesu ngajak i luh beli pasti cemburu

              F                     G                   F              C
Sebilang melali ngajak i luh, tangkah beline kebus

           F       E                   C
Matan i luhe muani memobil

           F      G                         C
Ortan i luhe jeg suba pasti mobil

Intro : C F G F 2x

*
C           F                  G                     F                C
Yen jani pesu ngajak i luh, i luh pasti ngorang sibuk

                F                        G
Sing bang pesu jak bapan i luh

          F          C
Keto alasan i luh…

          F     G      F          C
Hobin i luhe negakin mobil

    F       G       F                      C
I luh nagih majemput ban mobil…

Reff :
           F            G        F                     C
Matan i luhe mobil… Beli mara nawang

           F            G        F                     G
Matan i luhe mobil… Matan i luhe mobil

           F            G        F                     C
Matan i luhe mobil… pelih beli milih i luh

           F            G        F                    Am
Matan i luhe mobil… Uyeyeah…

Intro : C F G F 4x
Solo melodi
Back to *
Back to Reff :

Matan Iluhe mobil…. 12x
Back to Reff

Nanoe Biroe – Matunangan Je Ngajak Dewa

Tag : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Matunangan Je Ngajak Dewa
Author : DD
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/

E                                 G#
Uli sekat Beli metunangan ngajak Adi
   C#m              A                         B
Ane madan beneh tuah gelah Adine
   E                          G#
Ane dotin Adi harus isinin Beli
   C#            A                        B
Ane orang Adi harus tuutin Beli…

*
                   E                           G#
Beli sing ngidang… Beli sing ngidang
                   C#m                  A        G#
Beli sing ngidang… Jani suba sing ngidang…

   E                              G#
Uli sekat Beli metunangan ngajak Adi
   C#m            A                       B
Ane madan pelih tuah gelah Beline
   E                          G#
Ane dotin Adi harus isinin Beli
   C#            A                       B
Ane orang Adi harus tuutin Beli…

Back to *
Chorus : 2x
                    E
Matunangan ja ngajak Dewa
              G#
Ragan Beli tuah manusa
                  C#
Beli sing ngidang
               A         B
Jani suba sing ngidang

Intro : E G# C#m A B
Solo Melodi
Back to *
Back to Chorus 2x

Nanoe Biroe – Matur Suksma

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Matur Suksma
Author : Baduda
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro    : E-C-G-D  2x

E                          G                G
Sang Hyang Widhi, matur suksma

D                 E
antuk galah lan urip

C                       G
Matur suksma Meme lan Bapa,

D                    Am
sampun ngedenang Tiang

Bm                             C
Suksma matan ai, apah, bayu, akasa

D
Sampun nguripin gumi…

E                    C
Gek lan nyama-nyama matur

G                        D                     E
suksma antuk satya lan tresna

C                        G
Matur suksma timpal mekejang,

D                Am
sesai nulungin Tiang

Bm                        C
Matur suksma Guru, Pitara lan Pitari

D
Sampun ngicenenin margi…

Reff:

G           D                      Am
Tiang megending, gending tembang

E
Suksma

G         D                     Am
Tulus ring hati, ngaturang parama

E
suksma   2x

Suksma…

Intro : E-C-G-D 2x
Solo Melody

Am                                       Bm
Matur suksma Hyang Widhi, bayu,

C
sabda lan idep, dumogi ja Titiang

D
dados meguna…

Back To Reff: 3x

Nanoe Biroe – Mbok Ayu
Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Mbok Ayu
Author : Crew mess
Intro : G F#/G G E

G            F#/G Em
Mbok Ayu ampurayang ja tiang
G          F#/G      Em
Boya ja tiang sing nawang arti matimpal
           C             E/B             Am
Nanging tresnane tumbuh lebih ken tresna matimpal
           C                 E/B                  Am
Kangen rindune mentik jeg mekilit…
                   D
Di hatin tiange…

*
G            F#/G     Em
Mbok Ayu ragan tiang suba nawang
G                 F#/G        Em
Ragan Mbok Ayu suba ngelah kurenan
     C               E/B       Em                Am
Keto masih tiang, suba ngelah tunangan
             E                                     E/B
Nanging tresnane tumbuh jeg mekilit…
                    D
Di hatin tiange…

Reff:
              G    F#/G         Em
Mbok Ayu… I Love You…
                    C          E/B          Am              D
Ampurayang tiang, ampurayang tresnan tiange
              G    F#/G         Em
Mbok Ayu… I Miss You…
                    C         E/B          Am                D
Ampurayang tiang… Ampurayang rindun tiange

Intro : G-F#/G Em C-E/B-Em-Am E E/B D
Back to *
Back to Reff

Chorus:
C                Em C      G                   F#
Sampunang ja, Mbok Ayu sebet ring kayun…
C          Em    Am            C
Depang suba tresnan tiange …
     D
Jagi kesimpen tiang…
Back to Reff 2x

Nanoe Biroe – Mejalan Megae

Tags : Chord Nanoe Biroe, Lyric Nanoe Biroe, Nanoe Biroe – Mejalan Megae
Author : wy
Credit : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro    : C Dm F C

                    C                                     Dm
Om Swastyastu matan ai, Om Swastyastu semeton sami,
            F                                      C
suksma Hyang Widhi, nunas margi ne becik…
          C                                         Dm
Astungkara gumi mekenyem, Astungkara Tiang seger-seger,
             F                                       C
Suksma Hyang Widhi,… nunas wara nugraha…

Chorus:
Dm        F                    C
Dewa-Dewi nunas margine becik…
Dm         F
Meme Bapa…

Reff : (2 X)
                          C                         Dm
Tiang mejalan megae, megae ngalih pengupa jiwa,
                    F                                  F           G
Semangat megae,…ngalih pis anggon meli ipian…

         C                                   Dm
Dumogi ja margine becik, dumogi ja polih rejeki,
            F                                                   C
suksma Hyang Widhi,…nyelang margi main melodi…

Melody: C-Dm-F-C, Dm-F-C-Dm-F

Kembali ke Reff: (2 X)

Intro: C Dm F C

         C                                   Dm
Dumogi ja margine becik, dumogi ja polih rejeki,
             F                                              C
suksma Hyang Widhi,…Tiang mejalan megae…

Nanoe Biroe – Muani biasa

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Muani Biasa
Author : Original Cassette
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro : D F# D7 G

 D                       F#
Adi ngambul sing nyak males sms uli Beli
D7             G
Ulian Beli enu masih ngeroko
D                       F#
Adi gedeg sing nyak ngangkat telpun-telpun uli Beli
D7                        G
Ulian Beli sing nyak ngembus anting-anting

*
D             F#      D7                G
Sing dadi keto Adi… Sing dadi keto Adi……… 2x

**
D                    F#
Adi ngeling ngorang sing nyak biin ketemu jak Beli
D7                         G
Ulian malam Minggu Beli pesu jak timpal-timpal
D                 F#
Adi ngamuk, ngidih suud ngajak ragan Beli
D7                      G
Ulian Beli kemu kah Beli mebo arak…

Beck to *

Reff :
D         D/G#
Beli tuah muani biasa…
D     D/C#          G
Terima ja Beli amone adane…
D/C#    G
Beli tuah muani biasa…
D     D/C#              G
Kangguang je malu amone keadan beline… iye.. iyeee…

Nanana… nanana… nanana… nanana…

Back to **
Back to *
Back to Reff :
Solo Melodi

D                 D/C#
Nyen nawang buin pidan Beli nyidang dadi
G
Cara ne ipiang (edotin) Adi
D     D/G#               G
Jani kangguang malu amone keadan Beline…

Nanoe Biroe – Nak Mula Kuangan

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Nak Mula Kuangan
Author : rf
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/

C          Em         Am
Beli nak mula kuangan

               F                  Em                 Dm
Kuang bagus, kuang duweg, kuang sugih

C             Em          Am
Nak mula Beli kuangan

              F                   Em                  Dm
Kuang tegeh, kuang mokoh, kuang kedas

Bersambung….

Nanoe Biroe – Pemuda Elit

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Pemuda Elit
Author : Baduda
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com
Intro    : G-Em 2x

G  G/F#           Em
Beli mula pemuda elit,
C     C/B           Am
Pemuda ekonomi sulit
G        G/F#               Em
Nanging Beli sing kal berkelit
C     C/B               Am
Hadapi masa-masa sulit…

Chorus 1:
C                                   Em
Beli mula lacur, nanging nu ngidang bersyukur
C                          D
Jani Beli lacur, nanging sing kal melacur…

Reff:
G  G/F#           Em
Indik tresna Beli ken ragan Adi
C                 C/B           Am      D
Beli sing kal mesimpuh, di beten batis Adine
G      G/F#           Em
Tresna Adi, de ulian medalem Beli
C              C/B              Am      D
Tresnain ja Beli, tulus uling hatin Adine…
C
Pang tresna tetap mekilit,
D                                  G
Diastun di ekonomi sulit…

Intro : G-Em 2x
Melody :
Am-C-Am-G
Am-C-Am-D…

Chorus 2 :
C                                       Em
Nanging Beli sing ja pemuda pesimis
C                                           G                  G/F#
Demi  impian, tetap mautsaha lan optimis
C                                                           Em        Am
Berjuang semampu Beli, tanpa harus mengemis
D
Nanging pipis sing jaminan, tresna harmonis…

Chorus 1:
Reff : 2x

Nanoe Biroe – Positif Tresna

Tags : Kord lagu Nanoe Biroe – Positif Tresna, Lirik Nanoe Biroe – Positif Tresna
Author : Admin
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro    : E-C#m-F#- B (2X)

E                      C#m
Beli tusing lakar percaya,
     F#                   B                      E
Yadiastun ada anake ne nyelekin Adi,
                   C#m
Beli tusing lakar ngugu,
     F#                       B                         A
Beli tusing ragu indik tresnan Beli jak Adi…
          F#                      A                     B
Beli seken demen jak Adi, seken-seken teresna, eh…

*
E                      C#m
Beli tusing lakar perduli,
          F#                   B                 E
Teken memory, masa lalu adine pidan
                   C#m
Beli tusing lakar ngugu,
      F#                      B                         A
Beli tusing ragu indik tresnan Beli jak Adi…
                 F#            A                  B
Ragan Beli positif thinking, Beli positif feeling…

Reff :
E         C#m   F#                    B
Syala.. la..la.. Beli seken teresna
E         C#m   F#                B
Syala.. la..la.. Beli pasti satya,
E         C#m    F#                  B
Syala.. la.. la.. Beli tetap teresna…
E         C#m
Syala.. la.. la..
F#
Beli positif, positif-positif…
E
Beli positif tresna…

Intro : E-C#m-F#- B (2X)
Solo Melodi

Back to *
Back to Reff
~End~

Nanoe Biroe – Sumpah Mati Cinta Mati

Tags : Chord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Sumpah Mati Cinta Mati
Author : Uck
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro    : D C#m Bm F#m G A D    2x

D                      C#m           Bm                 F#m
Minab suba a bulan Beli setata nelponin Komang
              G           A               D             A
Bilang peteng Beli SMSin Komang
D                                 C#m
Ngorang good night Komang, have a
               Bm                       F#m
sweet dream, met bobok Komang
          G                          A                D
Moga malam ini Komang bermimpi indah

Chorus 1 :
Bm                   F#m      G              D
Diastun bilang telun Beli isi ulang pulsa
      G                  A                 D                G
It’s not a big problem demi Komang
Bm                   F#m             G                D
Depang kuping Beli panas menelponin Komang
     G                  A                       D         A-D
Ne penting hatin Beli mabunga-bunga

D            C#m          Bm                F#m
Jani suba cukup Beli PDKT jak Komang
     G                     A               D               A
Tekan Beli mai jagi nakonin Komang
D                    C#m              Bm                      F#m
Diastun modal mawar merah Beli dadi pejuang cinta
      G                   A               D               A-D
Dengan mawar ini kan kukatakan cinta

Chorus 2 :
            Bm               F#m       G                  D
Yening Komang nerima terima ja mawar Beline
      G           A                   D          G
Suud ento dadi tunangan Beli
           Bm                        F#m
Yening komang sing ngangguang
                G                  D
entungang ja mawar Beline
G                      A                   D      A-D
Suud ento mirib Beli kal bunih diri

Reff :
D        C#m       Bm  F#m  G         A      D
Koooomang…terima ja mawar Beline…
D        C#m      Bm      F#m      G          A
Koooomang…sumpah mati beli cinta mati
D
Jak Komang…

Mellody = Intro 1x
Chorus 1 :
Reff : 2x

Nanoe Biroe – Timpal Ngamah Timpal

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Nanoe Biroe, Timpal Ngamah Timpal
Author : Wy
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/

      C                                 Em
Adekeh sakit rase sakitan uling ene
      Am                                G
Adekeh sebet rase sebetan uling ene
         C                                              Em
Tunangan tiange ne sayang jani plaibang timpal
            Am                                     G                     C       Am      G
Timpale ne percaya jani melaibang tunangan didurin tiang

Reff :
C                          Am       F          C        G
Timpal ngamah timpal keto sial tiang ngelah timpal
C                          Am           F         C       G
Timpal ngamah timpal adekeh walesan ane setimpal

       C                                                         Em
Yen mula adi sube emed ngudiang adi sing ngorahang
       Am                                                      G
Yen mula seken keneh metimpal ngudiang misi mengkeb-mengkeb
        C                                              Em
Boye je maksud tiang jagi makseyang tresna
             Am                                        G
Nanging sing keto carane yen ngajiang tresna
                   Am                G
Yen ngajiang timpal…

Back to Reff

Intro : F Em F C-G-F
          Em F G

F                          Em
Megedi-megedi  hatin tiange sube kadung sakit
F                         G                                                       C
Megedi-megedi dumogi bin mani  karma palane mejalan…
             G
Maksimal…

Back to Reff (2x) – End

Nanoe Biroe – Tusing Ulian Perawan

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Nanoe Biroe, Tusing Ulian Perawan
Author : NN
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/
Intro    : C F Dm G

C                    F
Kal tekep Beli kuping Beline
       Dm                           G
Rikala anake nyelek-nyelekin I Luh
C                               F
Anggap Beli makejang ento jelema iri
           Dm                            G
Nyingakin ragan Beli jak raga I Luh…

            Dm            Em
Mula keto I Luh, anake dina janine
            F                                     G
Tusing demen ningalin timpalne demen…

C                               F
Sampunang I Luh nyebetin unduke ento
           Am                                    G
Anggap makejang gegodan tresnan iraga
           Dm                                            Em
Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu
        F                       G
Keto pepatahne ngorahang…

Reff :
       C                                      Em
Diastun ditu jani liu anake ngorahang
             F                       F#                    G
Ragan I Luh bakatin Beli suba tusing perawan…
             C                                                        Em
Nanging tresnan Beline tumbuh tusing ulian perawan
              F                           Fm          C
Tresnan di hatin Beli tumbuh ulian tresnan… I Luhe…

uuhh… yeah… yeah… I Luh…

Intro : C F Dm G (2x)

           Dm                                            Em
Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu
        F                       G
Keto pepatahne ngorahang…

Back to Reff (2x)

Nanoe Biroe – Wareg Ban Makenyem

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Wareg Ban Makenyem
Author : Crew mess
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com/

             C                    Em/B
Nanging ditu kangguang malu
             Am
Raga wareg ban makenyem
                  F                   Em/B
Krana dompet Beli tusing ja tebel
            Dm                         G
Tuah cukup anggon meli bensin

Bersambung…

Tisna ft. Dian

Tisna ft. Dian – Adake Tresna Sujati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Tisna ft. Dian, Adake Tresna Sujati
Author : yayan
Credit  : 
Intro : G D Em C (2x)

Em          Bm    C           G
Mekita ngeling ulian tresna
Em           Bm      C           G
Setata ngenang kisah ne lara
Em             Bm   C                 G
Ngelah tunangan sing taen melah
Em             Bm  C         D
Setata nyakitin atin tiange

*
Em
Tresna mula ngidang ngae raga liang
C                                                        G
Mabuk kepayang melayang mekeber ngindang
                  D
Ring ambune
Em
Nanging ulian tresna masih raga sebet
C                                                      G
Sakit ngeling ngetelang yeh mata kala ulung
                  D
Uling ambune

Reff :
C                             Em
Adake tresna ne sujati
D            C                            G              D
Kapining tiang… tusing lakar ilang
C                             Em
Adake tresna ne sujati
D              C                        G         D
Tulus lan suci… setata ngae liang… oh..oh.. ooo…

Em              Bm   C           D
Tresna ne palas rikala kembang
Em               Bm  C                 D
Telah manis ne sepah ne mekutang
Em               Bm  C                D
Ngelah tunangan sing taen melah
Em             Bm   C        D
Setata nyakitin atin tiange

Back to Chorus :
Back to Reff :

Intro : Em C G D (2X)
Solo melodi

Back to Chorus :
Back to Reff :
~End`~

Ray Peni

Ray Peni – Suka Di Hati (Sukawati)

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Ray Peni, Suka Di Hati (Sukawati)
Authro : Arek Nempan mess dewata
Credit  : https://desuarjana.wordpress.com
Intro    : C Am F G      (2x)

      C                                Am
De ngawag iluh ngorang sayang ken beli
      F                                 G
De ngawag iluh ngorang demen ken beli
      C                                Am                F
De ngawag iluh ngorang tresne ken beli
                      G                       C
Takonang malu asal usul beline
                          Am              F
Tempat tanggal lahir beline
        G
Ape demen beline
C                        Am        F                          G
Oh….ken ken bikas beline sekenang malu
                   C        Am        F               G             C
Pang de kanti disubane rage metunangan ditu iluh
                  Am              F                G               C
Buka sesonggane mekamen di sunduk meselselan

Reff :
                     Am     F                    G                    C
Pang tawang luh…..    beli lekad dini di sukawati
                     Am     F                       G                       C
Pang tawang luh…..   gumi sukawati pusat seni di bali
                     Am     F                              G                                    C
Pang tawang luh …..  urusan seni sing ngidang ngukur ban materi
              Am          F           G                            C
Sukawati o….o….o….            suka suka di hati           (3X)

Intro : C Am F G        
Solo Melodi

Kembali ke awal